نقشه ی سایت
پنجشنبه  13  آذر  1399

جشنواره علمی،آموزشی و فرهنگی روز دانشجو

1397-09-17

 

 

به مناسبت روز دانشجو جشنواره علمی آموزشی فرهنگی با موضوعات زیر در روزهای دوشنبه 97/9/19 (تهران) و چهارشنبه 97/9/21 (اصفهان) برگزار می گردد.

- آموزشی

- پژوهشی

- فرهنگی

- ورزشی

دانشجویان جهت دریافت فرم شرکت در جشنواره به دانشکده ها مراجعه نمایند