نقشه ی سایت
پنجشنبه  04  بهمن  1397

شهریه دانشجویان ورودی 1396

1396-06-11

مبالغ دریافتی بابت دانشجویان ورودی 1396 بشرح زیر می باشد:

الف- هزینه ثبت نام کلیه دانشجویان روزانه، شبانه و مجازی (مقطع کارشناسی ارشد و دکتری) مبلغ 900,000 ریال

ب- علی الحساب شهریه نیمسال اول کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد نوبت دوم و مجازی 15,000,000 ریال

ج- علی الحساب شهریه نیمسال اول کلیه دانشجویان مقطع دکتری نوبت دوم  50,000,000 ریال

پرداخت بصورت اینترنتی از طریق سامانه گلستان انجام می پذیرد.