نقشه ی سایت
جمعه  15  آذر  1398

فعاليت مرکز مشاوره دانشجويي

1396-05-11

مرکز مشاوره دانشجويي دانشگاه، در روزهای سه شنبه و چهارشنبه هر هفته توسط کارشناس خبره آماده ارائه خدمات مشاوره ای به دانشجويان در تهران می باشد.