نقشه ی سایت
جمعه  26  شهریور  1400

سامانه آموزش حضوری و مجازی مجتمع پدافند غیرعامل

1400-04-05

 

سامانه آموزش حضوری و مجازی مجتمع پدافند غیرعامل دانشگاه صنعتی مالک اشتر به آدرس https://danamut.ir راه اندازی گردید.