نقشه ی سایت
شنبه  08  آذر  1399

بیست و یکمین همایش ملی مهندسی سطح

1399-08-28
بیست و یکمین همایش ملی مهندسی سطح

به استحضار می رساند دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی مالک اشتر (اصفهان)، در نظر دارند بیست و یکمین همایش ملی مهندسی سطح را در روزهای ۳۰-۲۸ بهمن ۱۳۹۹، با توجه به شرایط موجود به صورت مجازی (برخط) برگزار نمایند.