اندازه گيری پارامترهای نيمه هادی- رسم منحنی IV
1395-05-27

توضيحات: این دستگاه قادر به اندازه گیری پارامترهای نیمه هادی از قبیل جریان و ولتاژ برای انواع دیودها و ترانزیستورها میباشد.

 

 

قیمت به ریال

مقیاس تعرفه

شرح خدمات قابل ارایه

 

بسته به نوع کار