مأموریت ها
1395-04-06

-آموزش :

ارتقاء توان علمی و فني نیروهای دریایی در غالب دوره های کوتاه مدت و بلند مدت در حوزه تعمير و نگهداري، بومي سازي و بهينه سازي شناورهاي موجود و نمايندگي دانشگاه  در منطقه بندرعباس،همچنین انجام آموزش های آزاد در سطح استان هرمزگان

-پژوهش :

 نیاز سنجی و انجام پروژه های تحقیقاتی در حوزه نیروی دریایی وصنایع وکارخانجات موجود در استان هرمزگان

چشم انداز:

1-كسب جايگاه مرجعيت R&D جوار صنعت براي صنايع و كارخانجات دريايي بندرعباس

2- بالا بردن سطح علمی وفنی در حوزه دریایی در استان هرمزگان

استراتژي كلان:

  1. توسعه آموزش هاي كوتاه مدت تخصصي حوزه ماموريت
  2. توسعه تحقيقات دانشي در زمينه تدوين  دانش شاخه هاي علمي حوزه ماموريت
  3. توسعه تحقيقات كاربردي در زمينه تدوين دانش فني فناوريهاي نوين حوزه ماموريت
  4. تجهيز و توسعه ظرفيت آزمايشگاهي
  5. توسعه نشر و مستندات علمي حوزه ماموريت
  6. توسعه تعاملات داخلي و خارجي و استفاده از ظرفيت دانشجويي مجتمع و كشور
  7. توسعه ظرفيت نيروي انساني نخبه متناسب با نياز و ساختار پژوهشكده