همایش ها و کنفرانس ها
1395-02-29

 

برای مشاهده اطلاعات بیشتر روی عنوان یا تصاویر موردنظر کلیک فرمایید

 

 

همایش ها و جشنواره های پیشین

پنجمین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران

پنجمین همایش ملی شناورهای تندرو

همایش ملی سازمان دفاعی دانش بنیان

چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی کامپیوتر و پردازش سیگنال

چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در برق،مکانیک و مکاترونیک

چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در کامپیوتر و فناوری اطلاعات

دومین همایش ملی هیدروژن