توانمنديهاي دانشكده مهندسي برق و الكترونيك
1395-02-20

اجراي دوره هاي آموزشي از سطح كارداني تا دكتري

 

عنوان دوره

مقطع تحصیلی

مهندسی برق – الکترونیک

کارشناسی

مهندسی برق – مخابرات

کارشناسی ناپیوسته

مهندسی برق – کنترل و ابزاردقیق

کارشناسی ناپیوسته

مهندسی کامپیوتر نرم‌افزار

کارشناسی ناپیوسته

مهندسی برق – کنترل

کارشناسی ارشد

مهندسی مکاترونیک

کارشناسی ارشد

 

 

  1. اجراي دروس سرويسي ساير دانشكده ها مانند دروس و آزمايشگاههاي مباني مهندسي برق
  2.  
  3. اجراي پروژه هاي تحقيقاتي و پژوهشي مانند

- سيستم عيب يابي بيرينگ سيستمهاي دوار

- سيستم كنترل دور دو موتور هم محور

- شناسايي تصوير اجسام

- ربات دوپا

- ساخت واحد كنترل الكترونيكي موتور خودرو

- ردياب سيگنال

- بررسي دانش فني ساخت موتورهاي الكتريكي آهنرباي دائم

- يررسي سيستم انرژي الكتريكي ماهواره