فهرست دوره های تخصصی
1395-01-18

عناوین دوره‌های آموزشی تخصصی

ردیف

عنوان دوره

مدت

(ساعت)

1

 

اصول طراحی و معماری کاربردی از منظر پدافند غیرعامل

 

24

2

 

اصول طراحی و معماری نظری از منظر پدافند غیرعامل

 

24

3

 

اصول و مبانی مکان‌یابی سازمان‌ها و صنایع از منظر پدافند غیرعامل

 

24

4

 

مبانی تحلیل و طراحی سازه‌های امن

 

24

5

 

اصول و ملاحظات بمب‌های گرافیتی در پست‌های برق

 

4

6

 

پالس‌های الکترومغناطیسی (EMP)

 

8

7

 

الگوها و مدل‌های مدیریت بحران و استمرار فعالیت

 

16

8

 

روش ارزیابی آسیب‌پذیری امنیتی (SVA)، در سازمان‌ها و صنایع

 

8

9

 

مدیریت عملکرد شریان‌های حیاتی شهری در بحران

 

16

10

 

آشنایی با سلاح‌های غیر کشنده شیمیایی و بیولوژیک

 

8

11

 

طراحي سازه هاي فولادي مقاوم در برابر ضربه و انفجار

 

32

12

 

طراحي سازه هاي بتن مسلح مقاوم در برابر ضربه و انفجار

 

32

13

 

بارگذاري انفجاري 1 و 2

 

32

14

 

رفتار مواد و مصالح

 

16

15

 

تحليل و طراحي سازه هاي مدفون در برابر انفجار

 

32

16

 

طراحي درب هاي ضد انفجار

 

16

17

 

تخريب پيش رونده

 

32

18

 

کارگاه شبيه سازي مسائل ضربه و انفجار با نرم افزارهاي AUTODYN، LSDYNA، ABAQUSE و ...

 

32

19

 

آشنايي با تهديدات بيوتروريستي

 

8

20

 

آشنایی با عملیات روانی

 

8

21

 

آشنایی با تهدیدات نرم

 

8