انتخابات کانون های دانشجویی
1394-11-28

 

انتخابات کانون های دانشجویی

معاونت دانشجویی جهت شکوفاسازی خلاقیت فردی و سامان بخشیدن به تلاش ها و فعالیت های فرهنگی، اجتماعی و مذهبی دانشجویان اقدام به تشکیل کانون های دانشجویی به شرح ذیل، براساس مصوبه وزارت فرهنگ و آموزش عالی کشور نموده است .

کانون ها شامل :

1- کانون ادبی هنری

2- کانون اجتماعی

3- کانون دینی مذهبی

4- کانون فرهنگی

از دانشجویان علاقمند برای شرکت در انتخابات و تشکیل اعضای اصلی کانون های دانشجویی تقاضا می شود فرم ثبت نام را پس از دانلود از لینک قرار داده شده، تکمیل نموده و به معاونت دانشجویی تحویل نمایید.

زمان ثبت نام : 20 الی 27 بهمن ماه

زمان انتخابات : 10 الی 11 اسفند ماه

 

انتخابات کانون های دانشجویی

دریافت فرم ثبت نام

 

برای مشاهده پوستر در اندازه واقعی بر روی هر یک از عکس ها کلیک نمایید