نقشه ی سایت
جمعه  15  اسفند  1399

کتابخانه

نمایش 1-5 از 5 نتیجه
پیشرانش هوافضایی
آيروديناميک دهانه ورودي هوا در موتور جت
باتري هاي روي، نقره و اکسيد
اصول طراحي سامانه هاي پيشرانش سوخت جامد
مباني محاسباتي تلرانس گذاري ابعادي و هندسي