نقشه ی سایت
جمعه  03  اردیبهشت  1400

کتابخانه

نمایش 1-10 از 20 نتیجه
آگاهی وضعیتی سایبری
مفاهیم، نظریه ها و کاربردهای ادغام اطلاعات
طراحي پورتال : فرصت ها و چالش ها
کنترلگرهاي PID (نظريه، طراحي و تنظيم)
ليزر و کاربرد آن در تسليحات هوشمند
توسعه کتابخانه ديجيتالي
مديريت پروژه هاي نرم افزاري
معماري سازماني (باز آفريني سازمان در عصراطلاعات)
مقدمه اي بر تجزيه و تحليل الگوريتم ها
برنامه ريزي راهبردي سيستم هاي اطلاعاتي