نقشه ی سایت
جمعه  24  آبان  1398

کتابخانه

نمایش 1-10 از 19 نتیجه
مفاهیم، نظریه ها و کاربردهای ادغام اطلاعات
طراحي پورتال : فرصت ها و چالش ها
کنترلگرهاي PID (نظريه، طراحي و تنظيم)
ليزر و کاربرد آن در تسليحات هوشمند
توسعه کتابخانه ديجيتالي
مديريت پروژه هاي نرم افزاري
معماري سازماني (باز آفريني سازمان در عصراطلاعات)
مقدمه اي بر تجزيه و تحليل الگوريتم ها
برنامه ريزي راهبردي سيستم هاي اطلاعاتي
تاثير فناوري اطلاعات بر سيستم هاي ساخت و توليد