نقشه ی سایت
شنبه  03  آبان  1399

کتابخانه

نمایش 1-10 از 19 نتیجه
مدیریت مهندسی دفاعی
مقدمه اي بر محيط شناسي نظامي و جنگ هاي اطلاعاتي
بررسي مباني نظري و اصول عملکرد در فناوري توان پالسي و کاربردهاي آن
بارگذاري انفجاري سازه هاي مهندسي
طراحي ساختمان هاي مقاوم در برابر انفجار در صنايع پتروشيمي
طرح و اجراي ساختمان هاي فولادي مرتبط با ايمني تجهيزات هسته اي
طراحي سازه هاي مقاوم در برابر آثار انفجارها و جنگ افزارهاي اتمي: مقاومت مصالح و اجزا سازه اي(جلد 1)
سازه هاي امن پيشرفته
پردازش و تفسير تصاويرسنجش از دور
زمين لرزه و سونامي توهوكو، سنداي ژاپن 11 مارس 2011 با بزرگاي 9