نقشه ی سایت
جمعه  03  اردیبهشت  1400

کتابخانه

نمایش 1-3 از 3 نتیجه
عملکرد سامانه های تصویر برداری SAR در حالت های عملیاتی مختلف
فضاهای امن زیرزمینی
آشکاری سازی دانش ضمنی سازمان