نقشه ی سایت
جمعه  22  آذر  1398

کتابخانه

نمایش 1-8 از 8 نتیجه
شش سيگما براي ارتقاء كيفيت و بهره وري
نانو کامپوزيت هاي پليمر – خاک رس
مواد پر انرژي خواص ترموشيميايي و کارايي
تخريب فتوکاتاليستي آلاينده هاي شيميايي
مباني و کاربردهاي الکتروشيمي در صنعت
روش هاي تعيين خواص شيمي فيزيکي و حساسيت انفجاري مواد منفجره قوي
شيمي براي دانشجويان رشته داروسازي
قابليت اطمينان در پيشرانه هاي مهمات همگام با آزمون هاي شتاب دهنده در Minitab