نقشه ی سایت
شنبه  09  اسفند  1399

کتابخانه

نمایش 1-10 از 14 نتیجه
تأثير امواج الكترومغناطيس بر بدن انسان
طراحی برای تعمیرپذیری سامانه های دفاعی
توليد فتوالکتروشيميايی هيدروژن از شکافت آب
بیناب نمایی نوری
فیزیک قابلیت اطمینان و مهندسی،مدل سازی زمان منتهی به خرابی(ویرایش دوم)
روشهای پیشبینی خواص ترموشیمیایی، انتقال فاز، قدرت انفجاری و دمای سوزش
شش سيگما براي ارتقاء كيفيت و بهره وري
نانو کامپوزيت هاي پليمر – خاک رس
مواد پر انرژي خواص ترموشيميايي و کارايي
تخريب فتوکاتاليستي آلاينده هاي شيميايي