نقشه ی سایت
شنبه  16  آذر  1398

کتابخانه

نمایش 81-90 از 222 نتیجه
اصول طراحي سامانه هاي پيشرانش سوخت جامد
نانو کامپوزيت هاي پليمر – خاک رس
پيشرانه هاي جامد دو پايه (معرفي، فرايندهاي ساخت، آناليز و کنترل کيفيت)
پپتيد نوکلئيک اسيد (PNA): ساختار، ويژگي و کاربرد
مقدمه اي بر موقعيت يابي
ديناميک خودرو: رانش و ترمز گيري(جلد 1)
اصول و کاربرد سوپر آلياژها
طراحي خودرو : سيستم هاي انتقال قدرت(جلد 1)
تيتانيم و آلياژها
مقدمه اي بر طراحي ضربه گيرهاي استوانه اي