نقشه ی سایت
جمعه  03  بهمن  1399

کتابخانه

نمایش 81-90 از 280 نتیجه
کتاب راهنماي مديريت پروژه هاي نظامي(جلد 1)
آيروديناميک دهانه ورودي هوا در موتور جت
پيزوسراميک ها و ترانسديو سرهاي پيزو الکتريک زير آب
سيستم هاي کاهش آلودگي صوتي به صورت فعال و وفقي
مباني خواص فيزيکي مواد (متالورژي فيزيکي)
فرهنگ سازماني
باتري هاي روي، نقره و اکسيد
ديناميک پرواز : پايداري و کنترل
قايق هاي پرنده
کنوانسيون منع توسعه، توليد انباشت وبکارگيري سلاح های شيميايي و انهدام آنها