نقشه ی سایت
شنبه  16  آذر  1398

کتابخانه

نمایش 71-80 از 222 نتیجه
اصول طراحي اپتيكي سيستم هاي مادون قرمز
مباني آيروديناميک بالگرد
پرتوهاي پر انرژي در مهندسي سطح
توليد پروتئين هاي نو ترکيب سيستم هاي پروکاريوتي و يوکاريوتي جديد
مهندسي آموزش (با رويکرد استاندارد ISO 10015 : 1999)
اصول طراحي سکوهاي پرتاب سيلويي زمين پايه
مطالعه ي پيشرفت هاي جديد در صنعت اتاق تميز
مواد پيشرفته در صنايع هوايي
مهندسي خلاقيت بيونيکي و نانو فناوري(اختراع و نوآوري در حوزه نانواز طريق الگوگيري خلاق از طبيعت)
چگونه هيئت مديره اي بهتر بنا کنيم ؟ (راهنمايي جامع براي حاکميت اثربخش در شرکت ها)