نقشه ی سایت
شنبه  09  اسفند  1399

کتابخانه

نمایش 41-50 از 280 نتیجه
روکش کاری لیزری
روشهای پیشبینی خواص ترموشیمیایی، انتقال فاز، قدرت انفجاری و دمای سوزش
راهبرد فناوری دفاعی انگلستان (برحسب مقتضیات قرن 21)
پوشش های مقاوم به سایش در مقابل سطح
پایداری و کنترل پرواز
نور سرگردان: تحلیل و کنترل
نوآوری: رفتار نظام های آینده
نگرشی بر پدیده سوپرکاویتاسیون
مبانی اقیانوس شناسی اکوستیکی
مدیریت مهندسی دفاعی
برو به صفحه: