نقشه ی سایت
شنبه  16  آذر  1398

کتابخانه

نمایش 41-50 از 222 نتیجه
برنامه ريزي راهبردي سيستم هاي اطلاعاتي
طراحي موشک هاي پدافند هوايي
کاويتاسيون و سوپر کاويتاسيون
خوردگي سازه هاي دريايي تالیف: رضا مظفرنيا
پليمرهاي رسانا: بررسي روش هاي تهيه و ارزيابي حفاظت از خوردگي آنها
اصول طراحي سيستم هاي سونار و کاربرد آن ها
راهنماي غواصي:اصول و روش ها (جلد 1)
تاثير فناوري اطلاعات بر سيستم هاي ساخت و توليد
تحليل سازه هاي پيشرفته هوافضا
ساختمان داده ها
برو به صفحه: