نقشه ی سایت
جمعه  03  بهمن  1399

کتابخانه

نمایش 21-30 از 280 نتیجه
مواد اپتیکی: فرآوری محلولی، خواص و کاربردها- ویرایش دوم
کاربردهای عمرانی مهندسی انفجار
فریت های مغناطیسی
بیناب نمایی نوری
عملکرد سامانه های تصویر برداری SAR در حالت های عملیاتی مختلف
اجزای پیشرانش موشک- ویرایش هشتم- جلد دوم
تولید زیست دیزل از ریز جلبک
روش های پایه در تحلیل خط مشی و برنامه ریزی (دو جلدی)
پروژهای تحقیق و توسعه ی مشترک یک راهنمای کاربردی
مهندسی خوردگی پیشرفته
برو به صفحه: