نقشه ی سایت
شنبه  16  آذر  1398

کتابخانه

نمایش 21-30 از 222 نتیجه
توسعه کتابخانه ديجيتالي
مديريت پروژه هاي نرم افزاري
کتاب راهنماي مديريت پروژه هاي نظامي(جلد 1)
آيروديناميک دهانه ورودي هوا در موتور جت
پيزوسراميک ها و ترانسديو سرهاي پيزو الکتريک زير آب
سيستم هاي کاهش آلودگي صوتي به صورت فعال و وفقي
مباني خواص فيزيکي مواد (متالورژي فيزيکي)
فرهنگ سازماني
باتري هاي روي، نقره و اکسيد
ديناميک پرواز : پايداري و کنترل
برو به صفحه: