نقشه ی سایت
چهارشنبه  13  اسفند  1399

کتابخانه

نمایش 241-250 از 280 نتیجه
فرهنگ مصور تخصصي دريايی
تحليل مودال و کاربرد آن در مهندسي
تحليل و طراحي ساختمان ها در برابر اثرات انفجار
قابليت اطمينان در پيشرانه هاي مهمات همگام با آزمون هاي شتاب دهنده در Minitab
مقدمه اي بر طراحي مخازن CNG-II
جذب و جذب زيستي
طراحي رآکتورهاي زيستي چند فازي
مهندسي فرايندهاي زيستي (به همراه حل تشريحي مسائل)
اصول طراحي و شبيه سازي فرآيند هيدروفرمينگ ورق و لوله
طراحي سازه هاي امن (اصول و مفاهيم پايه)