نقشه ی سایت
پنجشنبه  23  آبان  1398

کتابخانه

نمایش 211-220 از 222 نتیجه
مواد پر انرژي: (مواد منفجره ، پيشرانه و پيروتکنيک)
آشنايي با مباني مکانيک سنگ مهندسي
فراوری مواد با لیزر
ارزیابی تهدیدها، آسیب¬پذیری و ریسک در زیرساخت¬های حیاتی
حل مسائل احتمالات و آمار مهندسی مونتگومری
اجزای پیشرانش موشک
طراحی ساختمان های مقاوم در برابر تخریب پیش رونده
رويکرد منطقی بر تصويربرداری حرارتی
مدل¬سازی و بررسی کارایی سامانه¬های رایانه¬ای
مدیریت دانش: کنکاشی در عوامل شکست