نقشه ی سایت
جمعه  08  اسفند  1399

کتابخانه

نمایش 201-210 از 280 نتیجه
آشوب و فراکتال در سيستم هاي پويا
مفاهيم طراحي هواناو
رعايت اصول ايمني درطراحي هواپيما
پليمرها ،پيدايش و پيشرفت يک علم
ارزيابی بهره وری سیستم های طراحي و توليد به کمک کامپيوتر CAD/CAM در صنايع خودرو سازي ايران
اکستروژن ضربه اي: فورجينگ دقيق
مديريت بر مديريت ناپذير
اصول نگارش در زمينه هاي فني
راهنماي عملي انتخاب مواد و طراحي براي مهندسين مواد مکانيک و شيمي
سيري در سياست علم و تکنولوژي شش کشور: فرانسه انگليس ژاپن کانادا چين و کره جنوبي