نقشه ی سایت
جمعه  24  آبان  1398

کتابخانه

نمایش 201-210 از 222 نتیجه
آلياژهاي حافظه دار و کاربرد آنها در صنايع
کتاب راهنماي سيستم هاي مادون قرمز و الکترو اپتيک: سيستم هاي اقدام متقابل
تجزيه گرمايي (روش ها و کاربردها)
تکنيک هاي آشکار سازي مواد منفجره يا رويکرد ضد تروريستي
تاثيرات بارگذاري انفجاري و بالستيک بر سازه ها
پوشش هاي سد حرارتی
پوشش هاي الکترولس نيکل در مهندسي سطح
نظريه کد گذاري کانال
پيشرانه ها و مواد منفجره
علم و مهندسي پوشش هاي پاشش حرارتي