نقشه ی سایت
جمعه  08  اسفند  1399

کتابخانه

نمایش 181-190 از 280 نتیجه
آميفوستين داروي محافظ پرتوي و شيميايي
آموزش نرم افزارهاي Fluent & Gambit
ساخت و توليد مجازي در عصر مجازي(مجموعه مقالات)
ساخت و کاربردهاي ضد ميکروبي نانو ذراتساخت و کاربردهاي ضد ميکروبي نانو ذرات
شتاب سنج هاي MEMs
طرح ريزي و مکان يابي واحدهاي صنعتي بر مبناي پدافند غير عامل
ديناميک خودرو: فرمان پذيري (جلد 3)
خوردگي و تخريب مواد در فضا و راه هاي کنترل آن
تريبولوژي : اصطکاک و سايش مواد مهندسي
بيوراکتورها: انتخاب، اجرا، طراحي، کنترل، افزايش مقياس و فناوري هاي نوين