نقشه ی سایت
پنجشنبه  23  آبان  1398

کتابخانه

نمایش 181-190 از 222 نتیجه
راهنماي مهندسي سامانه ناسا (نسخه 2007)
تحليل و طراحي ساختارهاي کامپوزيتي به کمک MATLAB
فرهنگ مصور تخصصي دريايی
تحليل مودال و کاربرد آن در مهندسي
تحليل و طراحي ساختمان ها در برابر اثرات انفجار
قابليت اطمينان در پيشرانه هاي مهمات همگام با آزمون هاي شتاب دهنده در Minitab
مقدمه اي بر طراحي مخازن CNG-II
جذب و جذب زيستي
طراحي رآکتورهاي زيستي چند فازي
مهندسي فرايندهاي زيستي (به همراه حل تشريحي مسائل)