نقشه ی سایت
پنجشنبه  02  اردیبهشت  1400

کتابخانه

نمایش 171-180 از 280 نتیجه
مباني بالستيک
راهنماي نظري و عملي روشهاي آناليز پروتئين
پوشش هاي پيشرفته در مهندسي سطح
فناوري توليد موتورهاي توربيني(قطعات دوار)
سازه هاي امن پيشرفته
مواد تدريجي (هدف مند)
خوردگي در صنعت هوايي
پردازش و تفسير تصاويرسنجش از دور
زمين لرزه و سونامي توهوكو، سنداي ژاپن 11 مارس 2011 با بزرگاي 9
مباني ديناميک اقيانوس ها