نقشه ی سایت
جمعه  03  اردیبهشت  1400

کتابخانه

نمایش 161-170 از 280 نتیجه
مباني طراحي سلاح خودکار انفرادي
شبکه حسگر بي سيم
جاسوسي اقتصادي و صنعتي
نگاهي نو به مديريت بحران
باتري هاي نيکل – کادميم تئوري، طراحي و کاربرد
مباني بانک سلول هاي پستانداران
تخريب فتوکاتاليستي آلاينده هاي شيميايي
حملات تحليل توان: آشکارسازي اطلاعات محرمانه ي کارتهاي هوشمند
توليد پروجکتايل ها، اجزاء پروجکتايل و پوکه هاي گلوله توپخانه، تسليحات خانواده تانک و خمپاره ها
مقدمه اي بر نرم افزار LS-DYNA