نقشه ی سایت
شنبه  16  آذر  1398

کتابخانه

نمایش 131-140 از 222 نتیجه
تريبولوژي : اصطکاک و سايش مواد مهندسي
بيوراکتورها: انتخاب، اجرا، طراحي، کنترل، افزايش مقياس و فناوري هاي نوين
سيستم هاي تصميم يار و سيستم هاي هوشمند(جلد 2)
فيزيک و فناوري CCDv
سيستم هاي تصميم يار و سيستم هاي هوشمند(جلد 1)
اصول طراحي شناورهاي اثر سطحي SES
رزمنده اي از صحرا
آزمون کشش
متالوژي در تسليحات
مباني مهندسي سامانه ها