نقشه ی سایت
جمعه  22  آذر  1398

کتابخانه

نمایش 121-130 از 222 نتیجه
زمين لرزه و سونامي توهوكو، سنداي ژاپن 11 مارس 2011 با بزرگاي 9
مباني ديناميک اقيانوس ها
آميفوستين داروي محافظ پرتوي و شيميايي
آموزش نرم افزارهاي Fluent & Gambit
ساخت و توليد مجازي در عصر مجازي(مجموعه مقالات)
ساخت و کاربردهاي ضد ميکروبي نانو ذراتساخت و کاربردهاي ضد ميکروبي نانو ذرات
شتاب سنج هاي MEMs
طرح ريزي و مکان يابي واحدهاي صنعتي بر مبناي پدافند غير عامل
ديناميک خودرو: فرمان پذيري (جلد 3)
خوردگي و تخريب مواد در فضا و راه هاي کنترل آن