نقشه ی سایت
شنبه  09  اسفند  1399

کتابخانه

نمایش 121-130 از 280 نتیجه
مواد منفجره پلي مري (پلاستيکي) بر پايه اکتوژن
بررسي مباني نظري و اصول عملکرد در فناوري توان پالسي و کاربردهاي آن
مخاطرات هسته اي و راه هاي مقابله با آن
ترمومکانيک مواد و سازه هاي هوشمند حافظه دار
فرآوري غير تعادلي مواد
موتور استرلينگ
مديريت امنيت اطلاعات و ارتباطات(جلد 2)
مديريت امنيت اطلاعات و ارتباطات (جلد 1)
اصول طراحي اپتيكي سيستم هاي مادون قرمز
مباني آيروديناميک بالگرد