نقشه ی سایت
چهارشنبه  13  اسفند  1399

کتابخانه

نمایش 101-110 از 280 نتیجه
کاويتاسيون و سوپر کاويتاسيون
خوردگي سازه هاي دريايي تالیف: رضا مظفرنيا
پليمرهاي رسانا: بررسي روش هاي تهيه و ارزيابي حفاظت از خوردگي آنها
اصول طراحي سيستم هاي سونار و کاربرد آن ها
راهنماي غواصي:اصول و روش ها (جلد 1)
تاثير فناوري اطلاعات بر سيستم هاي ساخت و توليد
تحليل سازه هاي پيشرفته هوافضا
ساختمان داده ها
تغييرات جهان گستر فناوري به سوي فناوري هاي نرم
شيمي آلي مواد منفجره