نقشه ی سایت
شنبه  09  اسفند  1399

کتابخانه

نمایش 91-100 از 280 نتیجه
مباني فناوري (سل-ژل)
کنوانسيون منع توسعه توليد انباشت و بکارگيري سلاح هاي شيميايي و انهدام آنها(چاپ دوم)
مروري بر نانو ذرات
اصول طراحي فرايند شکل دهي انفجاري
طراحي موشک هاي پدافند هوايي(جلد 1)
مقدمه اي بر محيط شناسي نظامي و جنگ هاي اطلاعاتي
معماري سازماني (باز آفريني سازمان در عصراطلاعات)
مقدمه اي بر تجزيه و تحليل الگوريتم ها
برنامه ريزي راهبردي سيستم هاي اطلاعاتي
طراحي موشک هاي پدافند هوايي