نقشه ی سایت
پنجشنبه  08  اسفند  1398

تدوین استاندارد

كليه محصولاتي كه در سطح وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح توليد مي گردند موظفند تا قبل از توليد، استاندارهاي محصول را از مركز استاندارد دفاعي ايران كسب نمايند. در اين راستا، پس از طراحي و اتمام موفقيت آميز تست هاي ميداني نمونه هاي آزمايشگاهي سه محصول گوناگون در دانشگاه صنعتی مالک اشتر شيراز و در مرحله آماده سازي آنها براي انتقال به صنعت و راه اندازي خطوط توليد، استانداردهاي آنها تدوين شد و پس از تاييد مركز استاندارد دفاعي ايران، بعنوان استانداردهاي رسمي قابل ارجاع به ثبت رسيدند. اين استاندارها عبارتند از:

استاندارد مين هاي دوقلوي چسبان

استاندارد هاوركرافت هاي كلاس متوسط

استاندارد قايق پرنده های كلاس سبك تا متوسط

تعداد بازدید کل : 14016328
تعداد بازدید امروز: 5499
بازدید دیروز : 4280
تعداد افراد آنلاین: 49