نقشه ی سایت
جمعه  03  اردیبهشت  1400

دستاوردهای کلان پژوهشی

دانشگاه صنعتي مالك اشتر شيراز همواره به مقوله پژوهش اهمّیت خاصی داده و فعاليّتهاي تحقيقاتي بسياري را در زمينههاي مختلف دفاعی، به ويژه در حوزههاي الكترونيك و مخابرات دريايي، هيدروفيزيكو شناورهاي دریایی به انجام رسانده و کارنامه درخشاني از خود برجاي گذاشته است. برخي از مهمترين دستاوردهاي کلان پژوهشي که در این راستا حاصل شده اند به شرح زير می باشند:

 

دستيابي به دانش فني طراحي و ساخت انواع سيستم ها و تجهيزات آكوستيكي

انواع كاوشگرها و ردياب هاي زير آبي با فركانس هاي مختلف براساس نيازمنديكاربران

سيستم كاهش آلودگي صوتي به روش فعّال و انعقاد چندين قرار داد با نيروهای مسلح جمهوری اسلامی و صنايع تابعه ودجا

سونار سه بعدي فعّال ديجيتال رنگي

سيستم هاي شنود زير آب

بي سيم زير آب

اكوساندر

ويدئوساندر

عمق ياب هاي غواصي

آب نگار چاه مشاهدهای

 

دستيابي به دانش فني طراحي و ساخت نمونه هاوركرافت هاي كلاس سبك

هاوركرافت يك و دو نفره يونس 1

هاوركرافت چهار نفره يونس 2

هاوركرافت شش و هشت نفره يونس 6

هاوركرافت هشت نفره يونس 8

 

دستيابي به دانش فني طراحي و ساخت نمونه هاوركرافت هاي كلاس متوسط

هاوركرافت بيست نفره يونس 21

هاوركرافت هجده نفره يونس 22

 

دستيابي به دانش فني طراحي و ساخت نمونه شناورهاي تندرو چند بدنه

شناور فويل كاتاماران رعد 1 (نمونه های 6 متري و 9 متري)

شناور درنا

شناور پرسرعت سه بدنه اي تريماران

 

دستيابي به دانش فني طراحي و ساخت نمونه قايق هاي پرنده كلاس سبك

قايق پرنده باربري صاعقه 2 با ساختار فلز- كامپوزيت

قايق پرنده آموزشي صاعقه 2 با ساختار تمام كامپوزيت

 

دستيابي به دانش فني پديده سوپركاويتاسيون و ايجاد پديده سوپر كاويتاسيون

دستگاه تست تونل مدار بسته سوپركاويتاسيون

دستگاه تست كانال كاويتاسيون

 

طراحي و ساخت آزمايشگاه هاي جامع و مرجع

آزمايشگاه جامع و ملي كانال آب پر سرعت

آزمايشگاه مرجع هيدروفيزيك

آزمايشگاه پردازش موازي

تعداد بازدید کل : 17959499
تعداد بازدید امروز: 2654
بازدید دیروز : 5473
تعداد افراد آنلاین: 32