نقشه ی سایت
پنجشنبه  26  تیر  1399

عناوین گروههای آموزشی دانشكده علوم ومهندسي دريايي

1- گروه هيدرو ديناميك

2- گروه فناوري ساخت

3- گروه رانش

4-گروه كنترل وناوبري

5- گروه سازه

تعداد بازدید کل : 15063397
تعداد بازدید امروز: 1483
بازدید دیروز : 6458
تعداد افراد آنلاین: 99