تسویه حساب
1395-01-18

- مراجعه اوليه به اداره رفاه دانشجويان يک ماه قبل از فراغت از تحصيل ( محاسبه بدهي و ارائه فيش های بانکي لازم جهت پرداخت )

- مراجعه ثانويه جهت تحويل فيش های پرداختي، ارائه راهنمايي های لازم جهت دريافت دفترچه اقساط ، تأييد تسويه حساب

- كليه دانشجويان دانشگاه اعم از اخراجی، ترک تحصیل، انصرافی، جابه­جایی انتقالی، میهمان و فراغت از تحصیلی موظفند جهت انجام امور مربوطه به امور دانشجویی مراجعه نمایند.

- در صورت بهره مندي از تسهيلات صندوق رفاه دانشجويان ملزمند مطابق مقررات نسبت به بازپرداخت تسهيلات دريافتي اقدام نمايند.

- بازپرداخت تسهيلات بنا به درخواست دانشجو به دو صورت نقدي و اقساط محاسبه مي گردد.كه بازپرداخت نقدي تسهيلات با صدور فيش هاي نقدي از طريق سيستم و تحويل به دانشجويان جهت پرداخت بدهي صورت گرفته و بازپرداخت به صورت اقساط با صدور دفترچه اقساط انجام مي گيرد.