نقشه ی سایت
چهارشنبه  22  مرداد  1399

انتشارات و آزمایشگاه ها

1395-02-20

برخي از كتب منتشر شده

 

- آشنایی با قابلیت اطمینان

- مهندسی خلاقیت بیونیکی – اختراع و نوآوری از طریق الگوگیری از طبیعت

- کاربرد کامپیوتر در مهندسی صنایع

- مهندسی خلاقیت – TRIZ

- شش سیگما و هزینه های کیفیت

- مهندسی خلاقیت بیونیکی و نانو فناوری

- مجموعه ابزار مهندسی سیستم برای مهندسین طراح

- تخصیص قابلیت اطمینان

 

 

 

 

آزمایشگاه ها وکارگاه های دانشکده مهندسی صنایع

 

 - آزمایشگاه اندازه­گیری و کنترل کیفیت

-  آزمایشگاه ارزیابی کار و زمان

-  آزمایشگاه قابلیت اعتماد

-  آزمایشگاه طرح­ریزی واحدهای صنعتی

-  آزمایشگاه مهندسی خلاقیت TRIZ

-  آزمایشگاه مهندسی نوآوری بیونیکی

-  آزمایشگاه نرم­افزارهای نوآوری