گروه خلاقيت ، نوآوري و کارآفريني
1395-02-20

فلسفه تاسيس مركزي به نام خلاقيت ،نوآوري وكارآفريني در سال 1378 در دانشگاه صنعتي مالك اشتر با هدف توسعه و تقويت حوزه هاي مختلف علمي در زمينه هاي خلاقيت ،نوآوري و كارآفريني بوده است.

اين گروه بعنوان اولين دپارتمان علمي تخصصي دانشگاهي ايران در حوزه علوم نوين بين رشته اي و چند رشته اي خلاقيت شناسي ، مهندسي نوآوري و TRIZدر دانشگاه صنعتي مالك اشترتاسيس گرديد.

رسالت گروه در همسوئي رسالت ها و ماموريت هاي کلي دانشگاه صنعتي مالک اشتر و همچنين به طور خاص بنيانگذاري و رشد و توسعه علوم مذکور در کشور در جهت رشد و توسعه فرايندها و پديده هاي خلاقيت و نوآوري در بخش هاي مختلف ، سازمان ها و مراکز صنعتي و صنايع دفاعي مي باشد.

 

واحدهاي تخصصي گروه

 

1-1-واحد حل خلاق مسئله (CPS) و مهندسي خلاقيت TRIZ

1-2- واحد خلاقيت شناسي سازماني و مديريت خلاقيت و نوآوري و سيستم ها

1-3- واحد مهندسي خلاقيت بيونيکي

1-4- واحد مهندسي کارآفريني صنعتي

1-5- واحد نرم افزارهاي خلاقيت

 

توانمندي ها و فعاليت هاي آموزشي گروه:
 

آموزش هاي کوتاه مدت

 

 

 

ارائه آموزش هاي تخصصي بلند مدت:

 

دوره هاي عالي تخصصي:

دوره عالي تخصصي مهندسي نوآوري صنعتي - گرايش خلاقيت و نوآوري

 R&D    دوره عالي تخصصي تحقيق و توسعه

دوره عالي تخصصي مديريت خلاقيت و نوآوري -کارشناسي ارشد داخلي

 

توانمندي ها و فعاليت هاي پژوهشي

 

آموزشی

 

این مرکز با سابقه ی اجرای موفق دوره های فوق الذکر ، داشتن یک کارگاه مجهز کامپیوتر ، کلاس های مجهز به دیتا پروژکتور و اساتید و کارشناسان خبره آماده اجرای کلیه دوره های کوتاه مدت در زمینه کامپیوتر ، مدیریت و ... می باشد .

 

ج) آزمايشگاهها ، کارگاهها :

 

   1- آزمايشگاه ارزيابی کار و زمان

   2- آزمايشگاه اندازه گيری و کنترل کيفيت

   3- آزمايشگاه خلاقيت و نوآوری

 

د)دوره های کوتاه مدّت :

 

           1- اجرای دوره های  ICDL  در دانشگاه و صنايع دفاعی

           2- اجرای دوره های عالی – تخصّصی

           3- اجرای کليّه دوره های مرتبط با رشته صنايع