نقشه ی سایت
شنبه  01  آبان  1400

مدیریت مطالعات راهبردی و نوآوری

این مدیریت با هدف تعامل با دانشگاه ها ، سازمان ها ، مراکز تحقیقاتی و صنعتی کشور ، در محور های ذیل فعالیت می نماید :

 

1- مدیریت تاسیس ،توسعه و ارتقاء مراکز توسعه فناوری و پژوهشکده های وابسته به دانشگاه در سازمان های صنعتی ودجا و همچنین همکاری در ایجاد و توسعه دفاتر طراحی درسطح ودجا

 

2- بررسی و ارزیابی عملکرد علمی و پژوهشی دانشگاه ، مراکز و پژوهشکده های یاد شده ، ارسال نتایج و گزارشات ارزیابی عملکرد سالیانه به وزارت علوم و سایر مبادی ذیربط

 

3- همکاری های سازمان یافته علمی و صنعتی با کلیه دانشگاه ها ، سازمان ها و مراکز توسعه فناوری در سطح کشور

 

4- مدیریت کلیه امور مربوط به تعاملات علمی و پژوهشی با دانشگاه ها و مراکز علمی و تحقیقاتی

واحدهای ستادی و دانشگاهی

تعداد بازدید کل : 19401734
تعداد بازدید امروز: 10469
بازدید دیروز : 11357
تعداد افراد آنلاین: 31