شمارنده ها

چاپ کتاب تخصصی تحت عنوان: “طراحی شهری محلات خود پشتیبان (با رویکرد پدافندغیرعامل)”

طراحی شهری نوعی ایجاد رابطه نزدیک میان ویژگی های دیداری و احساسی بین مردم، محیط ساخته شده و محیط طبیعی است. هدف نهایی طراحی شهری ارتقاءکیفیت زندگی انسان است.

چاپ کتاب تخصصی تحت عنوان: “امواج انفجاری”

این کتاب شامل 20 فصل می باشد. کتاب حاضر مجموعه‎ی کاملی از جنبه‎های علمی و تجربی پدیده انفجار بوده و جمع‎بندی مناسبی در بین اسناد و منابع منتشره دارد. این کتاب دارای ادبیاتی بسیار ساده و قابل فهم می‎باشد که جهت بهره‎برداری هرچه بیشتر جامعه مخاطبین دانشگاهی و علاقمندان به مباحث موج و انفجار مرجع مناسبی است.

انجمن دانشجویی

انجمن دانشجویان پدافندغیرعامل با هدف ارتباط تنگاتنگ مجتمع دانشگاهی پدافندغیرعامل، دانشجویان و فعالیت های فوق برنامه دانشجویی آغاز به کار نموده است.

بازدید از فرودگاه امام خمینی(ره)

در راستای انتخاب مجتمع دانشگاهی پدافندغیرعامل به عنوان مشاور ذیصلاح سازمان پدافندغیرعامل در حوزه مطالعات فنی استقرار سامانه مقابله با ریزپرنده، بازدیدی از شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) توسط کارشناسان مجتمع صورت پذیرفت.

برگزاری هفتمین همایش ملی پدافند کالبدی؛ حفاظت از زیرساخت های حیاتی

هفتمین همایش ملی پدافند کالبدی با تاکید بر حفاظت از زیرساخت های حیاتی توسط سازمان پدافندغیرعامل کشور و با همکاری مجتمع دانشگاهی پدافندغیرعامل دانشگاه صنعتی مالک اشتر در 16 آبان 1400 برگزار گردید

برگزاری نشست تخصصی پدافندغیرعامل معاونت های مهندسی و پدافندغیرعامل سازمان های تابعه ودجا

این نشست تخصصی توسط مرکز علوم و تحقیقات مهندسی دفاعی ودجا و با همکاری مجتمع دانشگاهی پدافندغیرعامل دانشگاه صنعتی مالک اشتر در روز چهارشنبه 19 آبان در سالن همایش های مرکز مین زدایی معاونت مهندسی دفاعی و پدافندغیرعامل ودجا برگزار گردید.

نشریه علمی- پژوهشی مدیریت بحران

دو فصلنامه علمی و پژوهشی مدیریت بحران یکی از معتبرترین نشریات درزمینهٔ علم مدیریت سوانح و بحران‌ها در سطح کشور است. چشم‌انداز این نشریه انتشار و ایجاد زمینه توسعه علم در حوزه مدیریت بحران و پدافندغیرعامل می‌باشد. علاوه بر این تأکید نشریه بر تولید و بومی‌سازی این علم و ایجاد الگوهای اسلامی و ایرانی در این راستا می‌باشد.

انعقاد قراردادهای پژوهشی

در راستای انجام مطالعات پدافندغیرعامل در زیرساخت های کشور، در مهرماه و آبان ماه سال جاری 3 قرارداد پژوهشی بین مجتمع دانشگاهی پدافندغیرعامل و دستگاه های اجرایی منعقد گردید.

شمارنده ها