نقشه ی سایت
شنبه  09  اسفند  1399

دو فصلنامه علمی -پژوهشی مدیریت بحران

1395-01-25

اعضای هیأت تحریریه

 • دکتر علیرضا آزموده اردلان- استاد دانشگاه تهران
 • دکتر محمدرضا ثروتی- استاد دانشگاه شهید بهشتی
 • دکتر جمشید صالحی صدقیانی- استاد دانشگاه علامه طباطبایی
 • دکتر محمدرضا عارف- استاد دانشگاه صنعتی شریف
 • دکتر مجتبی قدیری معصوم- استاد دانشگاه تهران
 • دکتر ناصر مهردادی- استاد دانشگاه تهران
 • دکتر کامران جعفرزاده- دانشیار دانشگاه علوم پزشکی اهواز
 • دکتر محمدابراهیم سنجقی- دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر
 • دکتر ابراهیم محمودزاده- دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر
 • دکتر منوچهر منطقی- دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر
 • دکتر ناصر الهی- استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر
 • دکتر سعید گیوه چی- استادیار دانشگاه تهران
 • دکتر مهدی مدیری- استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

محورهاي پذيرش مقاله

• شناخت عوامل بحران­زا و راه­هاي پيشگيري از آن

• ارزيابي ريسک­هاي طبيعي و پدافندي

• مديريت بحران­هاي شهري و منطقه اي

• مديريت بحران­هاي زيست محيطي و اکولوژيکي

• مديريت بحران­هاي ناشي از فناوري

• مديريت بحران­هاي سياسي، امنيتي و اجتماعي

• مسائل مهندسي در مديريت بحران

• کابرد فناوري در مديريت بحران

علاقه مندان مي­توانند براي کسب اطلاعات بيشتر در مورد شرايط  و نحوه پذيرش مقاله به پايگاه اينترنتي اين نشريه مراجعه فرمايند.

 

لینک به پایگاه اینترنتی نشریه علمی و پژوهشی مدیریت بحران

http://www.joem.ir