نقشه ی سایت
شنبه  09  اسفند  1399

ارتباط با مجتمع

1395-01-25
  • تلفن های  تماس :  7- 22970224
  •  
  • نمابر:  7- 22970224  داخلی 222
  •  
  • آدرس پستی :  تهران – لویزان – خیابان شهید شعبانلو – دانشگاه صنعتی مالک اشتر
  •  
  • پست الکترونیک:  pdrc@mut.ac.ir