نقشه ی سایت
شنبه  09  اسفند  1399

کتب و منابع علمی

1395-01-25

عناوین کتب دردست چاپ:

 • تخليه و اسكان اضطراري در پدافند غير عامل
 • راهنماي فرماندهي جنگ اطلاعات و تروريسم سايبري
 • طرح و اجراي بتن و شاتکريت اليافي در برابر بارهاي استاتيکي
 • مباني تحليل ريسك
 • بارگذاري انفجاري و بالستيك سازه ها
 • طراحي ساختمانهاي مقاوم در برابر تخريب پيشرونده
 • طراحي سازه هاي بتن مسلح مقاوم در برابر انفجار
 • مديريت مهندسي دفاعي
 •  برآورد تهديدات و آسيب پذيري در پدافند غير عامل
 • سازه هاي امن زيرزميني
 • رويكردي منطقي بر تصوير برداري حرارتي
 • مقدمه اي بر استتار و فريب
 • کتابنامه تشریحی
 • سیستم های اقدام متقابل
 •  

عناوین کتب چاپ شده  در حوزه پدافند غیرعامل:

 • طراحي و اجراي ساختمانهاي فولادي مرتبط با  ايمني تجهيزات هسته اي
 • طراحي سازه هاي مقاوم در برابرآثار انفجارها  و جنگ افزارهاي اتمي
 • طراحي ساختمان هاي مقاوم در برابر انفجار در  صنايع پتروشيمي
 • مديريت ريسک در پدافند غيرعامل
 • اصول طراحي اپتيکي سيستم هاي مادون قرمز
 • بارگذاري انفجاري سازه هاي مهندسي
 • سازه هاي امن پيشرفته
 • طرح ريزي و مكانيابي واحدهاي صنعتي بر مبناي پدافند غير عامل
 • مديريت بحران نظامي
 • اصول و مباني پدافندغيرعامل
 • مباني استتار، اختفاء و فريب (CCD
 •  استحکامات و سازه هاي امن
 •  آمايش و مکان يابي
 • آشنايي با تسليحات غير کشنده
 • آمايش و مکانيابي از منظر پدافندغيرعامل
 • زمين لرزه و سونامي توهوكو، سنداي ژاپن
 • پردازش و تفسير تصاوير سنجش از دور
 • تحلیل و طراحی ساختمانها در برابر اثرات انفجار
 • طراحی سازه های امن