نقشه ی سایت
شنبه  09  اسفند  1399

نشست ها و همایش ها

1395-01-22

نشست هاي تخصصي برنامه ريزي شده:

  • خوردگي بتن
  • نرم افزار كتابخانه طيفي
  • سيستم پايش تهديدات ( كشور- خارج كشور )
  • بررسي تهديدات، نقش و امنيت GIS از منظر پدافند غير عامل
  • فرماندهي و كنترل
  • ارائه تجربيات علمي در طراحي و ايجاد سازه هاي امن
  • اصول مكانيابي مراكز امن حياتي و حساس
  • روشهاي شناسايي و مقابله با سنجنده ها ( احداث سازه هاي امن مدفون )
  • روشهاي نوين شناسايي سازه هاي مدفون

 

عناوین نشست های تخصصی  برگزار شده

• مركز فرماندهي و كنترل نوراد

• فركانس­هاي راديويي، آناليز و مكانيابي محل شنود

• كانال­ها و خطوط ارتباطي، نشت اطلاعات و راه­هاي مقابله با آن

• درب­هاي ضد انفجار

• تهديدات EMP و راهكارهاي مقابله

• رنگ هاي استتاري

• كاربرد مواد پرانرژي در پدافند غير عامل

• حفاظت از زيرساخت­ها

• كاربرد حساسه­ها در پدافند غير عامل

• نرم­افزارهاي كاربردي ضربه و انفجار

• شبيه­سازي پيشرفته انفجار

• کشف سیگنال­های غیر مجاز

• اولین همایش علمی پژوهشی شهرسازی و معماری با رویکرد پدافند غیر عامل

• همایش تخصصی GIS و مکانیابی در پدافند غیر عامل