نقشه ی سایت
شنبه  09  اسفند  1399

دکتری

1395-01-22

دکتری پژوهش محور :

  • رشته سیستم اطلاعات جغرافیایی ( با محورهای پروژه)
  1. استتار، فریب و اختفاء
  2. معماری و شهرسازی
  3. مدیریت بحران
  • رشته مخابرات گرایش سیستم
  • رشته سازه

آیین نامه پژوهش محور :

 

 

دریافت آیین نامه

 

شیوه نامه تدوین رساله دکتری:

 

 

دریافت شیوه نامه