نقشه ی سایت
شنبه  09  اسفند  1399

فهرست دوره های عمومی

1395-01-18

آموزش عمومی پدافند غیرعامل

ردیف

عنوان دوره

سرفصل دروس

متوسط مدت

دوره (ساعت)

1

اصول و مبانی پدافند غیرعامل

 

 

تعاریف و اصطلاحات، اهمیت دفاع غیرعامل، اهداف دفاع غیرعامل، هفت سوال اساسی در استراتژی بقاء، حوزه علمی کارکرد دفاع غیرعامل، امنیت ملی و دفاع غیرعامل، طبیعت و دفاع غیرعامل و ...

 

 

4

2

مبانی استتار، اختفاء و فریب (CCD)

 

 

تعریف استتار، اختفاء و فریب، تعریف سنجش از دور و مزایای آن، تعرف سنجنده و انواع آن، روش‌های استتار راداری، روش‌های استتار تأسیسات و فعالیت‌ها و...

 

 

4

3

مدیریت بحران

 

 

مبانی اصول و مدیریت بحران، روانشناسی بحران، نقش فناوری در مدیریت بحران و ...

 

 

4

4

استحکامات و سازه‌های امن

 

 

مقدمه و بیان پیشینه تاریخی پدافند غیرعامل، بررسی مدل فرایند ارزیابی خطر، بیان لزوم انجام مستحکم سازی در برابر آثار سلاح‌ها، معرفی بارهای غیرعادی وارد بر یک سازه، بررسی آثار سلاحها بر سازه، مروری بر ملاحظات معماری با هدف تضعیف اثرات ناشی از سلاح بر سازه

 

 

4

5

آمایش و مکانیابی

 

 

تبیین مفهوم آمایش سرزمین، تاریخچه و تجارب آمایش در ایران، تئوری‌های مرتبط (با رویکرد پدافند غیرعامل)، برنامه‌ریزی (مراحل فرایند) و ...

 

 

4

6

تسلیحات غیرکشنده

 

 

آشنایی با بمب‌های الکترومغناطیسی و بمب‌های گرافیکی، نحوه تاثیر و شناخت راه‌کارهای حفاظت از تجهیزات

 

 

4

7

آزمون

-----

1

جمع ساعت

25