دو فصلنامه علمی -پژوهشی مدیریت بحران
1395-01-25

اعضای هیأت تحریریه

محورهاي پذيرش مقاله

• شناخت عوامل بحران­زا و راه­هاي پيشگيري از آن

• ارزيابي ريسک­هاي طبيعي و پدافندي

• مديريت بحران­هاي شهري و منطقه اي

• مديريت بحران­هاي زيست محيطي و اکولوژيکي

• مديريت بحران­هاي ناشي از فناوري

• مديريت بحران­هاي سياسي، امنيتي و اجتماعي

• مسائل مهندسي در مديريت بحران

• کابرد فناوري در مديريت بحران

علاقه مندان مي­توانند براي کسب اطلاعات بيشتر در مورد شرايط  و نحوه پذيرش مقاله به پايگاه اينترنتي اين نشريه مراجعه فرمايند.

 

لینک به پایگاه اینترنتی نشریه علمی و پژوهشی مدیریت بحران

http://www.joem.ir