نشست ها و همایش ها
1395-01-22

نشست هاي تخصصي برنامه ريزي شده:

 

عناوین نشست های تخصصی  برگزار شده

• مركز فرماندهي و كنترل نوراد

• فركانس­هاي راديويي، آناليز و مكانيابي محل شنود

• كانال­ها و خطوط ارتباطي، نشت اطلاعات و راه­هاي مقابله با آن

• درب­هاي ضد انفجار

• تهديدات EMP و راهكارهاي مقابله

• رنگ هاي استتاري

• كاربرد مواد پرانرژي در پدافند غير عامل

• حفاظت از زيرساخت­ها

• كاربرد حساسه­ها در پدافند غير عامل

• نرم­افزارهاي كاربردي ضربه و انفجار

• شبيه­سازي پيشرفته انفجار

• کشف سیگنال­های غیر مجاز

• اولین همایش علمی پژوهشی شهرسازی و معماری با رویکرد پدافند غیر عامل

• همایش تخصصی GIS و مکانیابی در پدافند غیر عامل