افتخارات کسب شده
1395-03-16

مقالات ارائه شده:

کنفرانس ها:

ارائه 9 مقاله در همایش کاربردهای دفاعی نانو

ارائه 3 مقاله در همایش شیمی آلی

ارائه یک مقاله در پنجمین کنفرانس مدیریت دانش

 

افتخارات :

کسب رتبه برتر نخبه وظیفه  سال 92، 93 و 94

کسب رتبه برتر طرح تجاری سازی سال 1391

کسب رتبه برتر طرح فناوری برتر سال 1393

کسب رتبه محقق برتر در جشنواره تحقیقات و نوآوری ودجا 1392

 

کتاب های چاپ شده:

 

سایر افتخارات:

تقدیر وزیر محترم دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از دستاوردهای پژوهشکده

موفق به کسب ایزو 9001:2008 در حوزه دانش فنی طراحی و ساخت علوم جدید و پیشرفته