نقشه ی سایت
یکشنبه  06  مهر  1399

توانمندی های پژوهشی

فعاليت‌هاي پژوهشي از اركان اصلي مجتمع به شمار آمده و در اين راستا مجتمع در جهت تعامل بين دو مقوله آموزش و پژوهش، نقش برجسته‌اي را ايفا و با انجام طرح‌ها و پروژه‌هاي تحقيقاتي در زمينه مديريت و فناوري‌هاي نرم، موفقيت شاياني را كسب نموده است.

 

برنامه‌هاي پژوهشي

 

·        ايجاد تعامل با سازمان‌ها و صنايع در بخش دفاع و نيروهاي مسلح، به منظور شناخت مشكلات آنها در حوزه فناوري‌هاي نرم و تبديل مشكلات به پروژه‌هاي پژوهشي و اجراي پروژه‌ها

·        ايجاد بانك اطلاعاتي محققين در حوزه فناوري‌هاي نرم در بخش دفاع

·        ايجاد سازوكار براي رسوب فناوري نرم در بخش دفاع از طريق استخراج مقالات علمي ـ پژوهشي از پروژه‌هاي پژوهشي انجام شده

·        طراحي و اجراي دوره‌هاي آموزشي خاص از پروژه‌هاي پژوهشي (تلفيق پژوهش و آموزش)

 

محورهاي پژوهشي

 • مديريت راهبردي

 • مديريت فناوري

 • مديريت پروژه

 • مديريت منابع انساني

 • مديريت آموزش

 • مديريت مالي

 • مهندسي كيفيت

 • خلاقيت و نوآوري

 • ديپلماسي دفاعي

 • سيستم و بهره‌وري

 • تعالي صنعتي

 • مديريت دانش

 • مهندسي صنايع

عناوين برخي از پروژه‌هاي پژوهشي

 

·   طراحي نظام جامع نوآوري فناورانه در بخش دفاع

·   طراحي نظام جامع مديريت دانش در بخش دفاع

·   طراحي الگوي دومنظوره سازي صنايع دفاعي كشور

·   طراحي نظام ارزيابي تحقيقات دفاعي

·   تدوين راهبرد بكارگيري و توسعه فناوري‌هاي ساخت و توليد در صنايع دفاعي كشور

·   طراحي سامانه جامع مديريت اطلاعات در نيروهاي مسلح

·   طراحي نظام جامع ارزشيابي عملكرد سازمان‌هاي دفاعي

·   طراحي الگوي معماري سازماني با رويكرد IT

·   طراحي راهبردهاي بكارگيري نخبگان در فعاليت‌هاي علمي ـ پژوهشي در بخش دفاع

·   طراحي نظام آموزشي سازمان‌هاي نيروهاي مسلح

 

قطبيت علمي

 

اين مجتمع با توجه به تجربيات علمي و عملي خود در ساليان متمادي، قادر گرديده است نوعي نخبگي را در حوزه‌هاي مديريت دانش، مديريت فناوري و مديريت راهبردي در خود ايجاد نموده و هم‌اكنون، مجتمع قطب آموزشي و پژوهشي در زمينه‌هاي فوق بوده و آماده خدمت‌رساني علمي مي‌باشد.

در راستاي قطبيت مجتمع در زمينه مديريت دانش، نظام مديريت دانش توسط مجتمع طراحي و در قالب نرم‌افزار شبكه، ارائه شده است.

اين نرم‌افزار هم‌اكنون در برخي سازمان‌ها، در حال اجراء مي‌باشد.

واحدهای ستادی و دانشگاهی

تعداد بازدید کل : 16011735
تعداد بازدید امروز: 2355
بازدید دیروز : 20622
تعداد افراد آنلاین: 100