توانمندی های آموزشی
1395-02-06

مجتمع با داشتن سوابق طراحي و اجراي دوره‌هاي آموزشي ( دوره‌هاي تحصيلات تكميلي ـ دوره‌هاي كوتاه مدت تخصصي) و با بهره‌گيري از اعضاي هيأت علمي در قالب گروه‌هاي آموزشي و پژوهشي، امكانات و تجهيزات مناسب، نسبت به تربيت نيروي انساني متخصص و مورد نياز بخش‌هاي مختلف دفاعي فعاليت مي‌نمايد.

آموزش‌هاي بلند مدت

دوره‌هاي آموزشي در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری بصورت زير برگزار مي‌گردد:

·   رسمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري با پذيرش دانشجو از طريق سازمان سنجش آموزش كشور

·   داخلي مورد نياز سازمان‌هاي نيروهاي مسلح

·   دكتري مشترك با همكاري دانشگاه‌هاي داخل و خارج كشور در راستاي نيازهاي دفاعي

 

 

   مشخصات آموزش‌ها

·   اجراي مقررات و ضوابط آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

·   بهره‌گيري از اعضاي هيأت علمي مجتمع و همكاري با اساتيد ممتاز و مجرب ساير دانشگاه‌هاي كشور

·   ايجاد توانمندي در دانش‌آموختگان دوره‌ها جهت فعاليت‌هاي ثمربخش در مراكز صنعتي، تحقيقاتي و آموزشي

·   برخورداري از منابع اطلاع‌رساني تخصصي

·   تبديل نيازهاي تحقيقاتي سازمان‌ها و صنايع به پروژه‌هاي تحقيقاتي پايان تحصيلات دوره‌هاي كارشناسي ارشد و دكتري

·   تأمين بخشي از نيازهاي تحقيقاتي با اجراي پروژه‌هاي پايان تحصيلات دانشجويان در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري

 

 

عناوين دوره‌هاي كارشناسي ارشد رسمی

 

 

عناوين دوره‌هاي كارشناسي ارشد داخلی

·   مديريت MBA با ده گرايش (مديريت مالي، استراتژي، اقتصاد مديريت، مديريت بازاريابي، مديريت فناوري، مديريت توسعه سازمان و منابع انساني، مديريت ديناميك سيستم‌ها، سيستم‌هاي اطلاعاتي مديريت، عمليات و كارآفريني)

·   مهندسي صنايع (صنايع)

·   مديريت صنايع دريايي

·   مديريت فناوري

·   مهندسي صنايع (مديريت سيستم و بهره‌وري)

·   دیپلماسی کنترل تسلیحات

·   مديريت منابع انساني در نیروهای مسلح با پنج گرايش:

- برنامه‌ريزي و تأمين منابع انساني

- خدمات و نگهداري منابع انساني

- سازماندهي، بكارگيري و ارزشيابي عملكرد منابع انساني

- آينده‌پژوهي در منابع انساني

- توانمندسازي و توسعه منابع انساني

 

·   مهندسي كيفيت سامانه‌های دفاعی

·   مديريت صنعتي

·   مديريت دانش در نیروهای مسلح

·   مديريت پروژه‌هاي دفاعي

·   مديريت دولتي

·   مدیریت نظارت و بازرسي

·   حقوق عمومي

·   حقوق بين‌الملل

·   مديريت بازرگاني

·   مديريت خلاقيت و نوآوري در نیروهای مسلح

·   آينده‌پژوهي علم و فناوری در نیروهای مسلح

·   استانداردسازي و اندازه‌شناسي دفاعی

·   تعالي سازماني

·   مديريت دريانوردي

·   مديريت مالي

·   مديريت اجرائی

 

با توجه به پتانسيل‌‌هاي بالفعل و بالقوه مجتمع در امور آموزشي، آمادگي طراحي و اجراي دوره‌هاي مختلف در مقاطع تحصيلي بصورت ويژه، مطابق نيازهاي بخش دفاعي در تهران و ساير شهرستانها بر اساس درخواست، موجود مي‌باشد.

ثبت نام در دوره‌هاي كارشناسي ارشد با تكميل و ارسال فرم‌هاي ويژه از طريق فراخوان عمومي دانشگاه صورت مي‌پذيرد.

مجتمع در راستاي به روز نمودن دانش و تخصص كاركنان و مديران، دوره‌هاي تكدرس دانشگاهي را در حوزه‌هاي مربوطه بنابر درخواست، برگزار مي‌نمايد.

 

آموزش‌هاي كوتاه مدت

 

·   در جهان پيشرفته امروز دانش و تخصص كاركنان از اهميت ويژه‌اي برخوردار بوده چنانچه در عصر تغييرات و تحولات سريع و روزافزون، افزايش توانايي‌هاي علمي و تخصص منابع انساني از ضروريات مي‌باشد.

·   دوره‌ها با اهداف ارتقاء علمي و افزايش توانمندي‌هاي تخصصي مديران و كاركنان بخش دفاعي طراحي و اجراء مي‌گردد و محتواي دوره‌ها با آخرين دستاوردهاي علوم و فناوري‌هاي نرم دفاعي تطابق دارد.

·   علاوه بر دوره‌هاي آموزشي كوتاه مدت، سمينارها و كارگاه‌هاي آموزشي نيز بر اساس نيازها طراحي و اجراء مي‌گردد.

·   به دانش‌آموختگان گواهينامه پايان دوره، كارگاه و سمينار آموزشي ارائه خواهد شد.

 

عناوين برخي از دوره‌ها و كارگاه‌هاي آموزشي

 

·   مديريت منابع انساني

·   مديريت و كنترل پروژه

·   مديريت پروژه بر مبناي استاندارد (PMBOK)

·   مديريت عملكرد

·   كارت امتيازي متوازن(BSC)

·   خلاقيت و نوآوري

·   مديريت دانش

·   آينده‌پژوهي

·    مديريت تحقيقات

    ·   مديريت توليد و عمليات

    ·   مديريت فناوري

    ·   برون‌سپاري

    ·   روش تحقيق

    ·   اخلاق حرفه‌اي در مديريت

    ·   مديريت مالي براي مديران غيرمالي

·   مديريت تعارض

·   مديريت ريسك

·   مديريت تصميم‌گيري

·   توسعه كيفيت

·   كنترل كيفيت

·   مستندسازي

·   مديريت راهبردي

·   مهارت‌هاي ارتباطي

·   مهارت‌هاي زندگی

·   مديريت بحران

·   مدل‌هاي تعالي سازمان

   ·   سرمايه‌هاي اجتماعي در سازمان‌هاي دفاعي

   ·   تشريفات ديپلماسي دفاعي

   ·   شش سیگمای ناب

   ·   قابلیت اطمینان

   ·   دیپلماسی کنترل تسلیحات

   ·   مدیریت رفتار سازمانی

   ·   هوش هیجانی

 

مجتمع آمادگي دارد به درخواست، دوره‌ها، سمينارها و كارگاه‌هاي آموزشي ويژه و اختصاصي، طراحي و در محل‌هاي مورد نظر اجراء نمايد.

 

ساير توانمندي‌هاي آموزشي

 

·        طراحي و استقرار نظام‌هاي آموزشي و زيرنظام‌ها

·        اجراي پروژه‌هاي آموزشي

·        تدوين و پياده‌سازي راهبردهاي آموزشي