نقشه ی سایت
سه شنبه  06  خرداد  1399

مرکز آموزشی تحقیقاتی مواد فلزی

1395-02-12

 آزمایشگاه ها و کارگاه ها

 

مركز آموزشي تحقيقاتي مواد فلزی

ردیف

عنوان

ردیف

عنوان

1

آزمایشگاه خوردگی

6

کارگاه عملیات حرارتی

2

آزمایشگاه خواص مکانیکی

7

آزمایشگاه مهندسي سطح

3

کارگاه آبکاری

8

کارگاه ریخته گری

4

کارگاه جوشکاری

9

آزمایشگاه تصفیه فلزی

5

آزمایشگاه متالوگرافی

   
 

 

 

گروه های علمی

 

مركز آموزشي تحقيقاتي مواد فلزی

 فرآوري آلياژهاي ويژه

 مهندسي سطح و خوردگي

 مهندسي جوش